Sala konferencyjna
09:0009:45
Sesja pod patronatem firmy Bristol Myers Squibb
Immunoterapia skojarzona w praktyce klinicznej
Uczestnicy: prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, dr n. med. Adam Płużański, dr n. med. Katarzyna Kozak
45 min
09:4511:40
Sesja I Przewodniczące sesji: prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk, prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Iwona Ługowska
115 min

09:45 - 09:50

Powitanie prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka

09:50 - 10:05

Optymalna strategia wykorzystania immunoterapii u chorych na wczesnego i nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

10:05 - 10:30

Immunoterapia skojarzona — skutki biologiczne w układzie odpornościowym prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

10:30 - 11:00

Porażki — w których chorobach nowotworowych chorzy ciągle nie odnoszą korzyści z immunoterapii? prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Iwona Ługowska

11:00 - 11:10

Raki regionu głowy i szyi — czy immunoterapia to rzeczywisty postęp? prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

11:10 - 11:25

Immunoterapia skojarzona opis przypadku lek. Anna Kopczyńska

11:25 - 11:40

Dyskusja
11:4011:55
Przerwa na kawę 15 min
11:5513:05
Sesja II Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, dr hab. n. med. Radosław Mądry
70 min

11:55 - 12:10

Rak nerkowokomórkowy z przerzutami — jak zaplanować strategię leczenia? dr hab. n. med. Jakub Kucharz

12:10 - 12:30

Rak urotelialny i rak gruczołu krokowego — czy jest miejsce dla immunoterapii? prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

12:30 - 12:50

Czy chore na nowotwory ginekologiczne odnoszą korzyść z immunoterapii? dr hab. n. med. Radosław Mądry

12:50 - 13:05

Dyskusja
13:0513:50
Lunch 45 min
13:5015:55
Sesja III Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka
125 min

13:50 - 14:10

Czy u chorych na raka płuca nadal potrzebujemy znać status biomarkerów, a zwłaszcza PD-L1? prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

14:10 - 14:30

Niedrobnokomórkowy rak płuca — co nowego w immunoterapii 2021/2022? prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

14:30 - 14:55

Podsumowanie refundacji dla immunoterapii w Polsce prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka

14:55 - 15:05

Wykład pod patronatem firmy MSD
Zastosowanie skojarzonej chemioterapii i immunoterapii w pierwszej linii leczenia rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca opis przypadku
lek. Katarzyna Zajda

15:05 - 15:20

Drobnokomórkowy rak płuca — miejsce immunoterapii dr n. med. Adam Płużański

15:20 - 15:40

Wykład sponsorowany firmy Roche
Atezolizumab w leczeniu chorych na drobnokomórkowego raka płuca — opis przypadków
dr n. med. Katarzyna Stencel

15:40 - 15:55

Dyskusja
15:5516:10
Przerwa na kawę 15 min
16:1016:55
Sesja pod patronatem firmy MSD
Kliniczne znaczenie pierwszego wyboru w immunoterapii
Przewodnicząca sesji: prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka
45 min

16:10 - 16:25

Immunoterapia w pierwszej czy drugiej linii leczenia? Sekwencja działań w programie lekowym B.6. w subpopulacji z ekspresją PD-L1 < 1% prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

16:25 - 16:40

Znaczenie właściwego wyboru leczenia pierwszej linii w zaawansowanych nowotworach głowy i szyi dr n. med. Bartosz Spławski

16:40 - 16:55

Od genetyki do leczenia uzupełniającego czerniaków skóry prof. dr hab. n. med. Anna M. Czarnecka
16:5518:10
Sesja IV Przewodnicząca sesji: dr hab. n. med. Barbara Radecka
75 min

16:55 - 17:15

Nowotwory układu pokarmowego — miejsce immunoterapii w 2022 roku, wskazania zarejestrowane/refundowane dr hab. n. med. Barbara Radecka

17:15 - 17:35

Rak wątrobowokomórkowy i rak trzustki — czy już czas na włączenie immunoterapii do leczenia standardowego? dr n. med. Leszek Kraj

17:35 - 17:55

Chłoniaki — miejsce inhibitorów punktów kontroli immunologicznej prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

17:55 - 18:10

Dyskusja
Sala konferencyjna
09:5010:55
Sesja V Przewodnicząca sesji: prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska
65 min

09:50 - 10:10

Rak piersi — czy już wiemy, jak optymalnie wykorzystać immunoterapię? prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska

10:10 - 10:35

Chory na raka jelita grubego — teraźniejszość i przyszłość immunoterapii prof. UWM dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

10:35 - 10:40

Biegunka w przebiegu leczenia przeciwciałem anty-PD1 u pacjentki z niedrobnokomórkowym rakiem płuca — czy etiologia jest zawsze prosta do określenia? Opis przypadku lek. Igor Symonowicz

10:40 - 10:55

Dyskusja
10:5511:15
Przerwa na kawę 20 min
11:1511:35
Wykład sponsorowany firmy AstraZeneca
Profilaktyka przedekspozycyjna COVID-19
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
20 min
11:3513:10
Sesja VI Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka
95 min

11:35 - 11:55

Czerniak — czy w 2022 roku możemy wykorzystać w praktyce immunoterapię w leczeniu okołooperacyjnym? dr n. med. Tomasz Świtaj

11:55 - 12:15

Czerniak i inne nowotwory skóry — perspektywy dla immunoterapii prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

12:15 - 12:35

Immunoterapia skojarzona — czego nie wiedzieliśmy o toksyczności wobec monoterapii? dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

12:35 - 12:55

Wykład pod patronatem firmy Bristol Myers Squibb
Immunoterapia na ASCO 2022
prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka

12:55 - 13:10

Dyskusja
13:10
Zakończenie konferencji
13:1514:00
Lunch 45 min
Copyrights © 2022 Via Medica